Tren!


Lekker du? 

Lar du være eller har du glemt å trene bekkenbunnen?

I så fall anbefaler jeg deg å begynne.

Mange kvinner opplever inkontinens av urin, luft og avføring, fremfall av skjedevegger og livmor blant annet etter fødsel, i forbindelse med overvekt og, eller overgangsalder.

Trening generelt og trening av bekkenbunnen kan være med på å forebygge for, bedre og minimere problemer med fremfall av skjedevegger, livmor og ufrivillig lekkasjer.